Werknemer kopieert Outlookcontacten werkgever naar privé

Werknemer kopieert Outlook contacten werkgever naar privé account

Jurisprudentie:

Ontslag op staande voet wel of niet terecht? Belang van Linkedin.

Feiten: tussen werkgever en werknemer bestaat een arbeidsconflict. Werknemer kopieert vervolgens op een dag alle Outlookcontacten naar zijn privé account en schoont zijn mailbox. De werkgever ontdekt dit en ontslaat hem op staande voet. Werkgever gaat er van uit dat de werknemer kwaad in de zin heeft met het kopiëren van die contacten, waarom zou hij dat anders doen?

De werknemer stelt bij de rechter dat hij helemaal geen kwaad in de zin had of heeft en dat het niet verboden is contacten te kopiëren. Bovendien stelt hij dat 2/3 van de contacten toch al zijn privé contacten waren en dat 1/3 van de contacten ook via Linkedin al in zijn netwerk zaten.

Er wordt tot en met het Hof over geprocedeerd. Het Hof vindt dat de werkgever gelijk heeft dat het handelen van de werknemer een ernstige vertrouwensbreuk oplevert, maar het Hof vindt ook dat de werknemer gelijk heeft dat dit geen ontslag op staande voet rechtvaardigt.

Voor diegenen die dit slap vinden: er zit wel wat in. Voor de werknemer houdt nl bij een ontslag op staande voet alles meteen op: hij krijgt geen loon meer en hij kan naar een WW uitkering fluiten. De werkgever heeft daarentegen niet aantoonbaar schade geleden, niet is komen vast te staan dát de werknemer de opzet had schade te berokkenen en het was niet expliciet verboden de contacten privé te gebruiken. Met dat laatste argument heb ik veel moeite. Wat een onzin zeg, moet je als werkgever nu ook gaan vastleggen dat Outlook contactgegevens niet gekopieerd mogen worden? Dat gaat mij ook wat ver, terwijl het Hof dat zwaar laat wegen (dat het niet was vastgelegd).

Het meest zwaarwegende argument (waar ik het wel mee eens ben) is echter: de werkgever had ook de ‘gewone’ weg kunnen bewandelen om het dienstverband te beëindigen (nl door ontbinding te vragen). Er was eigenlijk letterlijk geen ‘dringende reden’ het dienstverband nu, onmiddellijk te doen eindigen. 

En daar gaat het om. Het moet echt gaan om een reden die maakt dat van een werkgever niet verlangd kan worden dat de werknemer nog een dag langer in dienst blijft. Bijvoorbeeld (andere zaak die net is gepubliceerd, zie link hieronder) nadat de werknemer zijn werkgever heeft geslagen en schade heeft veroorzaakt in het bedrijf. 

 

Lees beide uitspraken na op:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:3454  

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:3455