Zakelijk LinkedIn gebruik door medewerker: van wie zijn de contacten?

Werkgever heeft de medewerker verzocht zijn persoonlijke LinkedIn account te gebruiken voor het zoeken naar geschikte kandidaten (recruitment activiteiten). De medewerker had LinkedIn dus nodig in de uitvoering van zijn werkzaamheden en hij heeft de kandidaten als connectie toegevoegd zodat hij via LinkedIn contact met hen kon opnemen. Werkgever vraagt in een procedure aan de rechter de medewerker (na ontslag) te gebieden dat hij die contacten verwijdert van zijn LinkedIn account.

Dit verzoek wordt afgewezen omdat de werkgever heeft verzuimd om (vooraf) afspraken te maken over de connecties die de medewerker zou verkrijgen gedurende zijn werkzaamheden.   Indien werkgever dit anders had gewild, had hij daarover afspraken moeten maken of een LinkedIn account voor het bedrijf aan moeten maken. De connecties vallen naar het oordeel van de kantonrechter niet onder bedrijfsmiddelen en – voor wat betreft de kandidaten – ook niet onder relaties.

Werkgever heeft ook verzocht de ex werknemer te gebieden alle tekst en iedere verwijzing naar werkgever van zijn LinkedIn account te verwijderen. Dit verzoek wordt ook afgewezen.   

Lees de volledige uitspraak:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:1103